Boende

Hos oss har varje byggnad en egen berättelse.

Spabehandling

En närmast utomkroppslig känsla.

Bord

Ett nordiskt kök med traditioner.

Aktivitet

Boka en av våra spännande aktiviteter .

Möten & Konferens

Boka ett event i en av våra lokaler.

Presentbevis

Köp en upplevelse hos oss.

Boka

Integritetspolicy

Vi på Fjällnäs uppskattar att du besöker vår webbplats. I samband med att du t.ex. bokar en vistelse eller ett bord i restaurangen behöver vi nyttja några olika personuppgifter för att kunna leverera vår tjänst. Det är viktigt för oss att förtydliga hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Hur det går till kan du läsa om i vår integritetspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande svenska dataskyddsförordningen, härnedan GDPR

Ansvarig för hantering av personuppgifter
Vi som driver Fjällnäs är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för bokning, fakturering och hotelldrift. Vi äger och ansvarar för innehållet på webbplatsen. Vi är även behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och andra kontakter.

Behandling av personuppgifter i samband med bokning
I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. I vissa fall sparar vi ditt passnummer. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse.

Vi behandlar dessa uppgifter som längst i 24 månader för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål
När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, i samband med denna får du en separat förfrågan om vi får kommunicera med dig om nyheter, erbjudande och annan information gällande Fjällnäs. Du kan närsomhelst dra tillbaka samtycke som du tidigare lämnat till oss. Detta gör du genom att skicka e-post.

Behandling av personuppgifter via webbstatistik
Vi samlar in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämpel när du besöker vår webbplats. Dessa loggar omvandlas direkt till statistik som inte innehåller några personuppgifter och som vi använder för att analysera populariteten av olika delar av webbplatsen. Den lagliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att analysera användning av vår webbplats och förbättra vår webbplats.

Behandling av personuppgifter för andra ändamål
När du vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, eller att kunna uppfylla avtal med dig, eller att besvara dina förfrågningar.

Förutom behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.

Behandling av personuppgifter till samarbetspartners
Vi hanterar alltid data om dig på ett tillförlitligt sätt och vi delar inte dessa uppgifter vidare till tredje partutan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer som till exempel tillhandahåller IT-tjänster. Mottagare som hanterar personuppgifter för vår räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss, i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål, inte anses som utlämning.

Behandling av bilder på hemsida samt sociala medier
Vi är varsamma när vi publicerar bilder eller filmsekvenser på individer på hemsidan eller i sociala medier. Dessa kan komma att publiceras på vår hemsida och/eller våra kanaler i sociala medier utan samtycke från alla som syns på bilden. Inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen. Önskar du att vi tar bort en bild/filmsekvens som identifierar dig personligen ber vi dig kontakta oss via e-post.

Dina rättigheter
Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära information, rättelse och radering av personuppgifter vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, rätt att göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

För att tillämpa dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post. Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, och senast inom 30 dagar. Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Det gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

Ändringar i integritetspolicyn
Ibland behöver vi uppdatera vår integritetspolicy, användarvillkor eller avtal med våra uppdragsgivare, leverantörer eller partners. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddelande dig via e-post och vår webbsida eller vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna.

Övriga dokument som är viktiga för dig att läsa
Om cookies – en policy som handlar om vår användning av så kallade cookies.