Miljö

Boende

Hos oss har varje byggnad en egen berättelse.

Spabehandling

En närmast utomkroppslig känsla.

Bord

Ett nordiskt kök med traditioner.

Aktivitet

Boka en av våra spännande aktiviteter .

Möten & Konferens

Boka ett event i en av våra lokaler.

Presentbevis

Köp en upplevelse hos oss.

Boka

Miljö

Marken som omgärdar oss har i stort sett varit varit orörd sen senaste istiden för 10.000 år sedan. På Fjällnäs strävar vi efter att leva i symbios med naturen och att alltid arbeta med den modernaste tekniken inom resursminimering. För att minimera frakter till och från Fjällnäs använder vi oss av lokala råvaror och material samt av lokala hantverkare. Genom 22 hål i berggrunden värms nästan samtliga 19 fastigheter på resorten upp av miljövänlig bergvärme. Vår senaste investering gällande uppvärmning har skett i Mii Gullo Spa. Här har vi nu även sjövärme som ger oss en bättre ekonomi, jämnare temeraturer och hållbarare använding av energi. Nästan alla fastigheter från 1800-talet och framåt har tilläggsisolerats och vi arbetar i stor utsträckning med långsamma värmekällor som golvvärme. Flertalet av de gamla en- och tvåglasfönstren har varsamt byts ut mot moderna och isolerade treglasfönster med originalutseende.

Fjällnäs Miljöpolicy

All verksamhet som använder fysiska resurser medför påverkan på miljön. I vår verksamhet strävar vi efter att alltid använda de bästa och mest resurseffektiva alternativen. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och att undvika miljöförstörande ämnen. Ambitionen är att vi ska bibehålla vår tätposition inom branschen vad gäller miljöhänsyn.